14. prosinca 2018

Upravno vijeće i ravnatelj

Upravno vijeće Hrvatske poljoprivredne agencije

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredne agencije.

Članovi upravnog vijeća

Andrija Matić, dipl. ing.  – predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredne agencije
Prof. dr. sc. Krešimir Salajpal – član
Gordana Vuković, struč. spec. ing. agr. – član
Tomislav Anđelić, dr. med. vet. – član, izabrani predstavnik radnika

Ravnatelj

Upravno vijeće Hrvatske poljoprivredne agencije je na 13. sjednici održanoj 01. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o imenovanju ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije.

doc. dr. sc. Zdravko Barać – ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije

Email Newsletter