22. listopada 2018

Pravo na pristup informacijama

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatska poljoprivredna agencija propisano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Zakonom je uređeno pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, načela prava na pristup i ograničenja prava te postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije obuhvaća pravo korisnika (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) na traženje ili dobivanje informacija. Informacija je svaki podatak u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Službenik za informiranje Hrvatske poljoprivredne agencije

Imenovana službenica za informiranje Hrvatske poljoprivredne agencije je Zrinka Mioč, dipl.ing.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

  • osobno donijeti u Hrvatsku poljoprivrednu agenciju, Ilica 101, Zagreb, 3. kat, svakim radnim danom od 8 do 16 sati,
  • pismenim podnošenjem Zahtjeva za pravo na pristup informacijama, na adresu Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, 10000 Zagreb,
  • elektronskim putem na e-mail: hpa@hpa.hr

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Naknada stvarnih materijalnih troškova

Hrvatska poljoprivredna agencija ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije, kao i visinu naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14)

Email Newsletter