18. prosinca 2018

Povijest

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) je ustanova Vlade Republike Hrvatske osnovana 1994. godine u svrhu provedbe djelatnosti na unaprjeđenju stočarskog sektora u Republici Hrvatskoj. HPA utječe na razvoj i unaprjeđenje stočarske i poljoprivredne proizvodnje, te provodi mjere agrarne politike koje donosi Ministarstvo poljoprivrede.

Glavne djelatnosti HPA odnose se na: provedbu uzgojnih programa, upravljanje registrima stoke, kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda, promociju stočarskih proizvoda proizvedenih na hrvatskim farmama, pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima pri podnošenju zahtjeva za novčanim potporama, te sudjelovanje u terenskim kontrolama izravnih plaćanja.

HPA je institucija s dugogodišnjim sudjelovanjem u sektoru poljoprivredne proizvodnje, a svojom ulogom u provedbi programa genetskog unaprjeđenja svih vrsta i pasmina stoke (uzgojnih programa) izravni je baštinik tradicije ranije osnovanih pravnih subjekata koji su provodili uzgojno selekcijski rad, ponajprije Saveza marvogojskih udruga Hrvatske sa sjedištem u Svetom Ivanu Žabnom koji je s radom započeo 1913. godine.

Povijest

  • 1913. Početak rada Saveza marvogojskih udruga osnovanog radi funkcionalnog vođenja matičnih knjiga, što je početak uzgojno–selekcijskog rada u stočarstvu Republike Hrvatske.
  • 1957. Savez marvogojskih udruga Hrvatske, pripaja se Zadružnom stočarskom savezu Hrvatske te je na taj način stvorena jedinstvena organizacija koja objedinjuje rad na selekciji stoke.
  • 1960. Stručne poslove Zadružnog stočarskog saveza Hrvatske preuzima te godine osnovani Stočarski selekcijski centar Hrvatske.
  • 1975. Stočarski selekcijski centar Hrvatske od 1975. djeluje u sastavu Poljoprivrednog centra Hrvatske.
  • 1994. Uredbom Vlade RH osnovan je Hrvatski stočarsko selekcijski centar kao samostalna ustanova za obavljanje poslova selekcije u stočarstvu i poljoprivredi.
  • 2003. Uredbom Vlade RH o izmjenama i dopunama Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru mijenja se naziv u Hrvatski stočarski centar.
  • 2009. Uredbom Vlade RH o izmjenama i dopunama Uredbe o Hrvatskom stočarskom centru mijenja se naziv u Hrvatska poljoprivredna agencija.

Email Newsletter