14. prosinca 2018

Članstva

Međunarodna suradnja u kojoj sudjeluje Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) predstavlja zapažen segment aktivnosti, a odvija se kroz rad u međunarodnim asocijacijama i partnersku suradnju s uzgajivačkim udruženjima (savezima) iz drugih zemalja, te angažman u međunarodnim projektima.

Rad u međunarodnim asocijacijama – primarno se to odnosi na angažman u međunarodnom komitetu za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja:

  • ICAR – International Committee for Animal Recording
  • Europska federacija za animalne znanosti (EAAP – The European Federation for Animal Science)
  • međunarodni centar za genetsko vrednovanje bikova (INTERBULL – International Bull Evaluation Service)

Partnerska suradnja s uzgajivačkim udruženjima (savezima) iz drugih zemalja – HPA je godinama bila nositelj provedbe uzgojnih programa za sve vrste i pasmine stoke koje se uzgajaju u Republici Hrvatskoj. U to vrijeme uspostavljen je partnerski odnos s nizom uzgajivačkih saveza (Slovenija, Austrija, Bavarska, Mađarska, Slovačka, Češka, itd.), a te čvrste i korisne veze u kojima su se razmjenjivala znanja i iskustva u provedbi uzgojnih programa održane su i do danas kada se uzgojni programi provode u suradnji s našim središnjim uzgajivačkim savezima.

Danas se suradnja s uzgajivačkim udruženjima u inozemstvu odvija preko djelatnika razvojnih stočarskih službi (za govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo/kozarstvo i male životinje, konjogojstvo i genetsko vrednovanje i banku animalnih gena). Veći broj naših djelatnika u ovim službama aktivan je i u službenim tijelima uzgajivačkih udruga i saveza te uspješno uspostavljaju međuinstitucionalnu suradnju (HPA-Savezi, domaći i inozemni). Suradnja se primarno odnosi na područje uzgoja (matične knjige, rodovnici, izložbe), provjere porijekla i razmjenu iskustva po pitanju kontrole proizvodnosti i procjene uzgojnih vrijednosti. U govedarstvu je situacija naročito specifična, budući da najveći dio uvezenih junica i bikova dolazi iz navedenih uzgoja, te je potrebna stalna komunikacija kako bi se uskladio sustav prijenosa i prihvata podataka. Nadalje, jedan od načina suradnje je sudjelovanje stranih predstavnika na izložbama goveda u RH, te odlazak hrvatskih predstavnika na njihove izložbe. Djelatnici službe za razvoj govedarstva uključeni su u suradnju sa:

  • Europski savez uzgajivača simentalskog goveda (EVF)
  • Europski savez uzgajivača Holstein goveda (EHRC)
  • Međunarodna svinjogojska udruženja
  • Međunarodni ovčarsko-kozarski savezi

Posljednjih godina zamjetna je uspostava suradnje s udruženjima ili institucijama koje sudjeluju u provedbi uzgojnog programa u susjednim zemljama koje nisu članice EU – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, primarno sa stajališta pružanja naše potpore njihovoj uspostavi provedbe uzgojnih programa.

Angažman u međunarodnim projektima – HPA je tijekom posljednjih nekoliko godina inicirala ili pristala na suradnju u sklopu više međunarodnih projekata iz područja djelatnosti koje obavlja:

  • HPA – HUSIM, Bavarski državni centar za istraživanja u poljoprivredi, Institut za stočarstvo Grub – Njemački savez uzgajivača simentalskog goveda
  • HPA – Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Republika Slovenija
  • HPA – Centar za umjetno osjemenjivanje Masterrind – Savez uzgajivača Holstein goveda u Njemačkoj

Email Newsletter