20. studenoga 2018

ocjenjivanje

Hrvatska poljoprivredna agencija provela je prvo sustavno ocjenjivanje kobila lipicanske pasmine privatnog uzgoja, a koje je propisano uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. Ocjenjivanje se provodilo na dvije lokacije: u Državnoj ergeli Đakovo (05. studenog 2018. godine) i u  Državnoj ergeli Lipik (06. studenog 2018. godine)

Komisijskoj ocjeni bile su obvezne pristupiti kobile koje su navršile četiri godine starosti, odnosno kobile oždrebljene 2014. godine koje su već ušle ili vlasnik iste planira u 2019. godini uvesti u reprodukciju.

Odaziv za ocjenu kobila bio je vrlo velik, pa se na punktu ergele Đakovo prijavilo čak 28 kobila, dok je u Lipiku ocjeni pristupilo 5 kobila. Stručnu komisiju za ocjenjivanje činili su: dr.sc. Nidal Korabi, Domagoj Tadić, mag.ing.agr. i Ivica Mandić, mag.ing.agr.

Intencija postupka ocjenjivanja kobila lipicanske pasmine je ispunjavanje odredbi propisanih uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj a koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede 2015. godine. Ocjena vanjštine i ispunjavanje minimalnih kriterija utječu na upisivanje kobila u pripadajuće matične knjige te se time osigurava provedba uzgojno selekcijskog napretka i podizanja kvalitete uzgoja lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska poljoprivredna agencija u 2018. godini započinje s ocjenjivanjem kobila lipicanske pasmine privatnog uzgoja, a koja je propisana uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. U tekućoj godini, ocjenjivanje kobila planirano je prema slijedećem rasporedu:

  • dana 05. studenog 2018. godine (ponedjeljak) u Državnoj ergeli Đakovo (zatvorena jahaonica) s početkom u 09:00 sati
  • dana 06. studenog 2018. godine (utorak) u Državnoj ergeli Lipik s početkom u 09:00 sati

Bitno je napomenuti da su komisijskoj ocjeni obvezne pristupiti kobile koje su navršile četiri godine starosti, odnosno kobile oždrebljene 2014. godine koje su već ušle ili vlasnik iste planira u 2019. godini uvesti u reprodukciju.

Obveza navedene komisijske ocjene stupa na snagu za sve kobile oždrebljene 2014. godine i kasnije, a navedena praksa provodit će se svake godine na prethodno definiranim punktovima. U slučaju izostanka ocjene, ždrebad takvih kobila u slijedećoj neće se uvesti u registar lipicanske pasmine Republike Hrvatske, već će biti upisana u registar konja za uzgoj i proizvodnju.

Ukoliko kobila do sada nije uvedena u reprodukciju, te vlasnik isto ne planira ni u 2019. godini, komisijsku ocjenu kobile obvezno je provesti prethodno prvom pripustu bez obzira na trenutnu starost kobile. Nastavno, preporuka Hrvatske poljoprivredne agencije je da se komisijska ocjena provodi za sve kobile bez obzira na reprodukcijski status.

Prijavu kobile za ocjenu potrebno je dostaviti najkasnije do 31. listopada 2018. godine na slijedeću adresu: Hrvatska poljoprivredna agencija, Služba za razvoj konjogojstva, Gudovačka cesta 1d, 43251 Gudovac ili skenirano putem e-mail pošte na: dtadic@hpa.hr.

U slučaju nejasnoća ili dodatnih informacija molimo da nas kontaktirate na tel. 043/638-075 (gosp. Domagoj Tadić, dipl.ing.).

Email Newsletter