14. prosinca 2018

Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH), naručitelj Hrvatska poljoprivredna agencija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011 godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama.

Otvoreni postupak javne nabave

Nabava male vrijednosti

2016 godina

2014 godina

Ručna računala – dlanovnici

2013 godina

2012 godina

Nabava poluteretnog vozila – Furgon Poništeno!

Nabava poluteretnog vozila – Furgon

Nabava velike vrijednosti

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavnih nabava

Postupci jednostavne nabave

Godina 2018

Materijali za stočarske izložbe, savjetovanja, izložbe sireva (lijevana zvona, remeni za zvona, medalje, pločice, okviri, tuljci, rozete, lente, plakete i slično)

Godina 2017

Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku

Prethodna analiza tržišta savjetovanja

Uređaj za određivanje kemijskog sastava i broja somatskih stanica u mlijeku

Email Newsletter