22. kolovoza 2018

Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH), naručitelj Hrvatska poljoprivredna agencija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011 godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama.

Otvoreni postupak javne nabave

Nabava male vrijednosti

2016 godina

2015 godina

Anorganske i organske osnovne kemikalije

Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i ADVANCED

Nabava računalnih softvera po grupama

Informatička oprema po grupama

Grupa A – Računala, Grupa C – Ostali hardver, Grupa D – Informatičke komponente

 • Informatička oprema po grupama A, C, D (.zip)
 • Odluka o odabiru za grupu A i D
 • Odluka o poništenju za grupu C – Ostali hardver
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – informatička oprema po grupama(7.10.2015)

EMV – 2b/15 OP: Grupa E – Mrežni uređaji, Grupa F – Ručna računala

 • DZN – Informatička oprema po grupama E i F 2b15
 • Grupa E – Mrežni uređaji
 • Grupa F – Ručna računala
 • Poziv na nadmetanje
 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, za grupu E – Mrežni uređaji i F – Ručna računala (23.11.2015)
 • Odluka o odabiru za grupu E- Mrežni uređaji i F – Ručna računala(23.11.2015)

Grupa C – Ostali hardver

 • DZN – Informatička oprema Grupa C
 • Troškovnik, Grupa C
 • Poziv na nadmetanje

2014 godina

Nabava naftnih derivata

 • Dokumenatacija za nadmetanje – nabava naftnih derivata

Nabava po grupama : Grupa 1 mljekomjeri i grupa 2 elektronski mljekomjeri Poništeno!

 • PONIŠTENO! – Dokumenatacija za nadmetanje – Mljekomjeri i elektronski mljekomjeri
 • PONIŠTENO! – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Mljekomjeri i elektronski mljekomjeri ispravak
 • PONIŠTENO! – Ispravak dokumentacije za nadmetanje-troškovnika-mljekomljeri i elektronski mljekomjeri

HPLC – Uređaj za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti

 • Dokumentacija za nadmetanje – HPLC uređaj
 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – HPLC – izmjena
 • Izmjena dokumentacije za nadmetanje- HPLC
 • Izmjena dokumentacije za nadmetanje – HPLC 01.04.2014
 • Izmjena DZN – HPLC – 01.04.2014

Usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja za djelatnike HPA

 • Dokumentacija za nadmetanje – usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja za zaposlenike HPA
 • Izmjena i pojašnjenje dokumentacije – 08.04.2014
 • Dokumentacija za nadmetanje – usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja za zaposlenike HPA
 • Ispravak i pojašnjenje dokumentacije – 16.04.2014
 • Dokumentacija za nadmetanje – usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja za zaposlenike HPA

Kemikalije i pribor za analizatore FOSS i ADVANCED

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – kemikalije (FOSS i ADVANCED)
 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – kemikalije i pribor (FOSS i ADVANCED)- izmjena
 • Objašnjenje i nadopuna DZN – kemikalije (FOSS I ADVANCED)

Nabava softwarea po grupama

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – nabava softwarea po grupama
 • Pojašnjenje DZN za nabavu softwarea
 • Izmjena i pojašnjenje dokumentacije 16.04.2014
 • Dokumentacija za nadmetanje – nabava softwarea 16.04.2014
 • Pojašnjenje troškovnika za nabavu softvera 23.04.2014
 • Pojašnjenje troškovnika za nabavu softvera 25.04.2014

Mjerači pomuzenog mlijeka (milkmetri)

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – mjerači pomuzenog mlijeka (milkmetri)

Nabava informatičke opreme

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Nabava informatičke opreme
 • Grupa 1 – nabava hardvera
 • Grupa 2 – informatičke komponente
 • Grupa 3 – informatičke komponente

Poštanske usluge

 • DZN – Poštanske usluge
 • Pojašnjenje DZN – Poštanske usluge

Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku

 • DZN-Biopodloga – ispravak 17.06.2014
 • DZN-Biopodloga za utv. rezidua u mlijeku
 • Izmjena DZN – Biopodloga 17.06.2014

Nabava električne energije

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-nabava električne energije
 • DZN-nabava električne energije 16.06.
 • Pojašnjenje izmjena dok.-nabava električne energije 16.06.2014

Toneri

 • DZN – Toneri
 • Pojašnjenje toneri
 • IZMJENA TROŠKOVNIKA TONERI 01.09.2014
 • IZMJENA DZN-TONERI 01.09.2014
 • DOPIS-Izmjena toneri 04.09.2014
 • Izmjena DZN toneri 04.09.2014

Ručna računala – dlanovnici Poništeno!

 • Poništeno DZN – Ručna računala
 • Poništeno DZN – Ručna računala (12.09.2014)
 • Objašnjenje DZN – Ručna računala (12.09.2014)
 • Druga izmjena DZN-ručna računala (15.09.2014)
 • Izmjena DZN – Ručna računala (15.09.2014)
 • Objašnjenje DZN – Ručna računala (17.09.2014)
 • Objašnjenje DZN – Ručna računala (19.09.2014)

Ručna računala – dlanovnici

 • DZN – Ručna računala

2013 godina

Anorganske i organske osnovne kemikalije

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Anorganske i organske osnovne kemikalije
 • Troškovnik – Anorganske i organske osnovne kemikalije

Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku
 • Troškovnik – Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku

Opskrba električnom energijom

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Opskrba električnom energijom
 • Troškovnik – Opskrba električnom energijom – Obrazac A
 • Nadopuna dokumentacije – Opskrba električnom energijom
 • Troškovnik – Opskrba električnom energijom
 • Izjava o dostavi istinitosti podataka

Laboratorijsko posuđe i pribor

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Laboratorijsko posuđe i pribor
 • Troškovnik – Laboratorijsko posuđe i pribor
 • Nadopuna dokumentacije – Laboratorijsko posuđe i pribor
 • Troškovnik – Laboratorijsko posuđe i pribor
 • Izjava o dostavi istinitosti podataka
 • Dokumentacija za nadmetanje – Laboratorijsko posuđe i pribor – ISPRAVAK 04.04.2013
 • Izmjena dokumentacije i ispravak troškovnika – 04.04.2013
 • Troškovnik – Laboratorijsko posuđe i pribor – ISPRAVAK 04.04.2013
 • Izjava o dostavi istinitosti podataka
 • ISPRAVAK-TROŠKOVNIK-Laboratorijsko posuđe i pribor-11.04.2013
 • Ispravak troškovnika i vremena za dostavu ponuda-laboratorijsko posuđe i pribor-11.04.2013

Informatička oprema

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Informatička oprema
 • Troškovnik – Informatička oprema
 • Izmjena dokumentacije i ispravak – 02.05.2013
 • Dokumentacija za nadmetanje – Informatička oprema – 02.05.2013
 • Ponudbeni list – obrazac ponude po grupama – 02.05.2013
 • Troškovnik – Informatička oprema – pregled uređaja
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 1
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 2
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 3
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 4
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 5
 • Troškovnik – Informatička oprema – Grupa 6

Informatička oprema po grupama

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Informatička oprema
 • Ponudbeni list – obrazac ponude po grupama
 • Troškovnik – Informatička oprema – pregled uređaja po proizvođaču, distributeru i ovlaštenom servisu
 • Troškovnik – Tehnička sredstva – Grupa 1
 • Troškovnik – Tehnička sredstva – Grupa 2
 • Troškovnik – Informatičke komponente – Grupa 3
 • Troškovnik – Računalni programi – Grupa 4

Toneri

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Toneri
 • Troškovnik – Toneri
 • Izmjena i nadopuna dokumentacije 30.04.2013
 • Dokumentacija za nadmetanje – Toneri – 30.04.2013

Nabava transportnog vozila

 • Dokumenatacija za nadmetanje – Transportno vozilo
 • Ponudbeni troškovnik – Obrazac A
 • Tehnička specifikacija – Obrazac B

2012 godina

Nabava poluteretnog vozila – Furgon Poništeno!

Nabava poluteretnog vozila – Furgon

Nabava velike vrijednosti

Dodatak II B

2013 godina

Poštanske usluge

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda
 • Troškovnik
 • Ispravak – Zahtjev za prikupljanje ponuda

2012 godina

Poštanske usluge

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda
 • Troškovnik

Zdravstvene usluge

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda
 • Troškovnik
 • Prijedlog ugovora

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

2015 godina

 • DZN – Nabava zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske
 • Troškovnik specifikacija – Narodne novine 2015
 • Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
 • Odluka o odabiru

2014 godina

 • Nabava zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca propisanih odlukom Vlade Republike Hrvatske
 • Mjerači pomuzenog mlijeka (Milkmetri) – ručni
 • Usluga održavanja analitičke laboratorijske opreme FOSS i potrošni materijal

2013 godina

 • Usluge tiska, personalizacija i distribucija raznih akcidencija – Dokumentacija za nadmetanje
 • Troškovnik – specifikacija
 • Poziv na pregovaranje

Sprečavanje sukoba interesa

 • Sprečavanje sukoba interesa (2017)
 • Sprečavanje sukoba interesa (2016)

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavnih nabava

Postupci jednostavne nabave

Godina 2018

Materijali za stočarske izložbe, savjetovanja, izložbe sireva (lijevana zvona, remeni za zvona, medalje, pločice, okviri, tuljci, rozete, lente, plakete i slično)

Godina 2017

Usluga personalizacije i kuvertiranja

 • Poziv za dostavu ponude-personalizacija
 • Troškovnik – tehnička specifikacija-PRIVITAK 2
 • Pojašnjenje, izmjena – usluga personalizacije i kuvertiranje (23.05.2017)
 • Ispravak: Troškovnik – tehnička specifikacija-PRIVITAK 2

Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku

 • Poziv za dostavu ponude-BIOPODLOGA
 • PRIVITAK 2 – TROŠKOVNIK-biopodloga i kontrolni uzorci
 • PRIVITAK 2a – Posebni zahtjevi

Ručna računala

 • Poziv za dostavu ponude ručna računala
 • PRIVITAK 2 – TROŠKOVNIK-RUČNA RAČUNALA
 • PRIVITAK 2a – Pregled uređaja – ručna računala

Informatičke komponente

 • Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave ev. br. 151/17-JN
 • Poziv za dostavu ponude-informatičke komponente
 • Privitak 2 – TROŠKOVNIK Informatičke komponente
 • Privitak 2a – Pregled uređaja – informatičke komponente

Ostala oprema

 • Ostala oprema – poziv za dostavu ponude
 • Ostala oprema – privitak 2
 • PRIVITAK 2a – Pregled uređaja ostala oprema

Sustav za upravljanje dokumentima unutar organizacije – Dokument Management

 • Poziv za dostavu ponude-dokument management
 • Prilog 2 – TROŠKOVNIK SUSTAV
 • Prilog 2a – funkcionalni zahtjev sustava
 • Prilog 2b – nefunkcionalni zahtjevi sustava
 • Pojašnjenje na upit gospodarskog subjekta

Mjerači pomuženog mlijeka (milkmetri) – mehanički

 • Poziv za dostavu ponude-Mjerači pomuženog mlijeka (milkmetreri)
 • Troškovnik-mljekomjeri
 • Obavijest o poništenju natječaja

Bočice i čepovi za uzimanje uzoraka mlijeka

 • Ponovljeni poziv za dostavu ponude-Bočice i čepovi za uzimanje uzoraka mlijeka
 • Privitak 2 – Bočice i čepovi za uzimanje uzoraka mlijeka
 • Prilog 5 – ESPD obrazac

Prethodna analiza tržišta savjetovanja

Uređaj za određivanje kemijskog sastava i broja somatskih stanica u mlijeku

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (04.10.2017)

Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (28.09.2017)

Prilog 1 – tehnička specifikacija (28.09.2017)

Prilog 5 – ESPD obrazac (28.09.2017)

Email Newsletter